شرکت رایا شیمی پارسیان با دامنه فعالیت تولید و بسته بندی بی کربنات سدیم با نگرشی جامع به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر سازمان، به منظور دستیابی به اهداف کیفی، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد بین المللی ISO9001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی غذا بر مبنای استاندارد بین المللی ISO22000:2018 جهت فرایند های عملیاتی مستقر نموده و استراتژی ها را تنظیم و متناسب با آن منابع خود را سازماندهی و بکار گرفته است.

اعتقاد ما بر این است که رسیدن به اهداف تعریف شده سازمان با اتکاء به موارد زیر امکان پذیر خواهد بود:

  • رعایت الزامات قانونی ایمنی مواد غذایی
  • ارتقا سطح ایمنی کار و دانش فنی نیروی انسانی در جهت بهبود فرآیند و کیفیت محصولات تولیدی
  • یگانه نمودن برند تجاری، بهبود فرآیند مارکتینگ و تلاش برای ایجاد مکانیزم مناسب و ایمن برای حمل و نقل
  • افزایش درآمد سازمان و کاهش هزینه های سربار
  • شناسایی نیازها و انظارات ذی نفعان و تمرکز بر اجرای خواسته های آنان
  • یکپارچه شدن فرآیندها و بهبود عملکردشان از طریق سیستماتیک کردن آنها
  • منابع انسانی سرمایه اصلی شرکت
  • یکپارچه شدن مسیر عملکرد فرآیندها در جهت ارتقای ایمنی غذایی محصول

 

مدیریت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا، اثربخشی و کارآیی، سیستم مدیریت کیفیت را در فواصل زمانی مناسب ارزیابی، تحلیل و بازنگری نموده و در ارتباط با خط مشی کیفیت از موارد ذیل اطمینان حاصل میکند:

معرفی و درک خط مشی شرکت در سازمان، تناسب با اهداف سازمان، بازنگری برای تداوم تناسب، فراهم آوردن چارچوب برای تعیین اهداف کیفیت، تعهدات برآورده سازی الزامات و بهبود مستمر، اثربخشی سیستم مدیریت، تمامی کارکنان شرکت خود را متعهد به نگهداری، اجرا و بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های کاری می دانند.

شرکت رایا شیمی پارسیان به عنوان یکی از واحدهای تولید بی کربنات سدیم در کشور،جلب رضایت ذینفعان را وظیفه اصلی خود می داند،این سازمان با بهره گیری از دانش درون سازمانی و اتکا به نیروی انسانی کارآمد،پیشرفت و تعالی روزافزون را سرلوحه خود قرار داده است.است.

شرکت رایا شیمی پارسیان برآن است با بکارگیری سیستم های مدیریتی،اتکا به نیروی انسانی کارآمد،ایجاد محیطی آرام و ایمن،ارتقا کیفیت محصولات، توسعه مدیریت ارتباط با مشتری، جلب رضایت مشتریان و سایرذینفعان و بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی، یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان و صادرکنندگان جوش شیرین در کشور باشد.