شرکت رایا شیمی پارسیان با دامنه فعالیت تولید و بسته بندی بی کربنات سدیم با نگرشی جامع به محیط درونی و بیرونی سازمان،به منظور دستیابی به اهداف کیفی،سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 و ISO22000:2018 جهت فرآیند های عملیاتی مستقر نموده و استراتژیها را تنظیم و متناسب با آن منابع خود را سازماندهی و بکار گرفته است.

اعتقاد ما بر این است که رسیدن به اهداف تعریف شده سازمان با اتکاء به موارد زیر امکان پذیر خواهد بود:

• همگامی در کیفیت و سلامت محصولات با استانداردهای ملی و  بین المللی

• مدیریت زنجیره تامین پایدار

• طراحی بازار،افزایش سطح رضایت مندی مشتریان و ایجاد مشتریان وفادار با مدیریت برند تجاری بین المللی

• توسعه و ماندگاری حضور در بازارهای داخلی و خارجی

• دستیابی به جایگاه رهبری بازار داخلی و حضور موثر در بازارهای جهانی با تمرکز بر اصول و اخلاق حرفه ای کسب و کار در رقابت

• شناسایی بهترین و تاثیرگذارترین ترین فرصت های موجود در بازارهای داخلی و بین المللی و سرمایه گذاری در انها با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و سازمانی مبتنی بر دانش و فناوری

• ایجاد زیرساخت های لازم جهت حفظ و ارتقا کیفیت و ایمنی محصولات

• نوآوری و بهبود مستمر محصولات تولیدی،تعالی فرایندها و سیستم ها،پیشگیری از بروز خطا در انها در راستای کاهش اتلاف و ضایعات

• توسعه سبد محصولات

• تصمیم گیری بر پایه اطلاعات واقعی حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها

• افزایش مهارت و توانایی و پرورش منابع انسانی به عنوان باارزشترین سرمایه سازمان

مدیریت ارشد سازمان ضمن نظارت بر حسن اجرا،اثربخشی و کارآیی، سیستم مدیریت کیفیت را در فواصل زمانی مناسب ارزیابی،تحلیل و بازنگری نموده و در ارتباط با خط مشی کیفیت از موارد ذیل اطمینان حاصل میکند:

معرفی و درک خط مشی شرکت در سازمان، تناسب با اهداف سازمان، بازنگری برای تداوم تناسب،فراهم آوردن چارچوب برای تعیین اهداف کیفیت،تعهدات برآورده سازی الزامات و بهبود مستمر، اثربخشی سیستم مدیریت و نیز تمامی کارکنان شرکت خود را متعهد به نگهداری،اجرا و بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های کاری می دانند.

شرکت رایا شیمی پارسیان بالندگی سازمان را در گرو کوششی برنامه ریزی شده،همگانی و رهبری شده از رده بالای سازمان می داند که هدف آن ارتقا کیفیت،اثربخشی و سلامت سازمان است،از این رو به منظور دستیابی به این مهم و به جهت کسب رضایت کلیه ذینفعان،چشم انداز و ماموریت سازمانی خود را تدوین نموده است.

شرکت رایا شیمی پارسیان برآن است با بکارگیری سیستم های مدیریتی،اتکا به نیروی انسانی کارآمد،ایجاد محیطی آرام و ایمن،ارتقا کیفیت محصولات،توسعه مدیریت ارتباط با مشتری،جلب رضایت مشتریان و سایرذینفعان و بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی،محصولی با کیفیت را به مشتریان عرضه نماید.

شرکت رایا شیمی پارسیان به عنوان یکی از واحدهای تولید بی کربنات سدیم در کشور،جلب رضایت ذینفعان را وظیفه اصلی خود می داند،این سازمان با بهره گیری از دانش درون سازمانی و اتکا به نیروی انسانی کارآمد،پیشرفت و تعالی روزافزون را سرلوحه خود قرار داده است.